Fabrika elektroizolacionog materijala - bužir cevi
Paraćin, - Srbija

TIMI - SRBIJA
TIMI - PROIZVODI
TIMIGLAS LAKOVANO CREVO
   
Naziv i sastav Izolaciono crevo (sa opletom) po DIN 40 620
TEHNIČKI PODACI
Sirovina
Stakleni konac
Lak DD Lak (Poliuretan lak)
Temperaturna klasa
"F"
Postojanost na toploti
155 °C
Probojni napon
1,5 - 4 kV
Otpor izolacije
50 - 200 Mega Om/m
Unutrašnji prečnik 0,5 - 20 mm
Debljina zida 0,35 - 1,0 mm
Pakovanja
po 100 m na koturu ili sečeno na 1 m
Izrada
standardna boja: prirodna
Namena
kod elektromotora, kućnih aparata, transformatora...
   
 
 
www.timi.rs, Carigradski put bb, Paraćin. Srbija,
Tel. +381 35 534 499, 534 498, email: timi@beotel.net